Registrace TRIAL verze UNIQ

Zvolte moduly pro instalaci

VŠE


Vyberete všechny moduly pro instalaci.
POKUD VYBERETE JEN NĚKTERÉ MODULY, MŮŽETE POMOCÍ NASTAVENÍ PRÁV VE VAŠÍ INSTALACI POVOLIT ČI ZAKÁZAT JAKÝKOLI DALŠÍ MODUL.

CRM

CRM


V tomto modulu máte možnost např.:
 • zadávat obchodní případy
 • vyhledávat obchodní případy
 • sledovat statistiky obchodních případů
 • zadávat firmy jako odběratele nebo dodavatele
 • vytvářet objednávky
 • využít nastavení pro rozšíření nainstalovaného modulu

Po instalaci modulu CRM budete mít možnost pracovat s:
- OBCHODNÍMI PŘÍPADY
- ODBĚRATELI
- DODAVATELI
- STATISTIKAMI

FAKTURACE

CRM


V tomto modulu máte možnost např.:
 • vystavovat faktury
 • vytvářet koncepty
 • evidovat pohledávky
 • hromadný tisk a export
 • nastavit opakovanou fakturaci
 • vytvářet objednávky, odběratele a dodavatele
 • využít nastavení práv

Po instalaci modulu FAKTURACE budete mít možnost pracovat s:
- FAKTURAMI
- POHLEDÁVKAMI
- OBJEDNÁVKAMI
- NABÍDKAMI

SKLADY

CRM


V tomto modulu máte možnost např.:
 • vytvářet sklady
 • nastavit práva pro přístup do jednotlivých skladů
 • vytvářet příjemky a výdejky
 • vytvářet zápůjčky
 • udělat inventuru
 • evidovat odpad
 • přidávat a odebírat položky skladu

Po instalaci modulu SKLADY budete mít možnost:
- VYTVOŘIT CENTRÁLNÍ SKLADE
- VYTVÁŘET JEDNOTLIVÉ DALŠÍ SKLADY
- NASTAVIT PARAMETRY SKLADŮ

PROJEKTY

PROJEKTY


V tomto modulu máte možnost např.:
 • vytvořit projekty
 • přiřazovat zaměstnance k projektům
 • přidávat poznámky a odpovědi na poznámky
 • přidávat přílohy k poznámkám
 • vytvářet úkoly z poznámek
 • cíleně určit osoby, kterým je poznámka určena
 • vytvářet samostatné úkoly, zadávat datum realizace úkolů
 • posouvat termín řešení úkolů
 • doplňovat poznámky k úkolům
 • zadávat penále zaměstnacům

Po instalaci modulu PROJEKTY budete mít možnost:
- PRACOVAT S PROJEKTY
- PRACOVAT S ÚKOLY
- VZÁJEMNĚ JE PROPOJOVAT
- KONTROLOVAT STAV ÚKOLŮ

HR

HR


V tomto modulu máte možnost např.:
 • využívat timer pro zadání speciálních situací
 • zadávat zaměstnaci, definovat jejich pozice a role
 • kontrolovat výkazy práce

Po instalaci modulu HR budete mít možnost:
- PŘIDÁVAT ZAMĚSTNANCE
- POUŽIVAT TIMER
- VYTVÁŘET VÝKAZY
- ZADAT DOVOLENÉ, NEMOCENSKÉ
- ZADÁVAT POZICE ZAMĚSTNANCŮ

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE


V tomto modulu máte možnost např.:
 • řadit SMS zprávy do fronty
 • definovat šablony SMS zpráv a emailů
 • zobrazovat přijaté SMS
 • vytvářet prezentace

Modul KOMUNIKACE umožňuje:
- ROZESÍLAT SMS, EMAILY
- VYTVÁŘET ŠABLONY
- POUŽÍT CALLCENTRUM
- PRAVIDELNÁ UPOZORNĚNÍ
- VYTVÁŘET ŠABLONY PRO DIVIZE

DOC/WIKI

DOC/WIKI


V tomto modulu máte možnost např.:
 • nahrát dokumenty
 • pracovat s kategoriemi dokumentů
 • povolit zobrazení v nabídkách

Modul DOC/WIKI umožňuje:
- SPRÁVU DOKUMENTŮ
- SPRÁVU PŘÍLOH DOKUMENTŮ
- ROZDĚLENÍ DO KATEGORIÍ
- SPRÁVU SMLUV

POHLEDÁVKY

POHLEDÁVKY


V tomto modulu máte možnost např.:
 • správa pohledávek, předání na agenturu
 • zasílání e-mailů a SMS
 • generování úkolů k řešení

Modul POHLEDÁVKY umožňuje:
- SPRÁVU POHLEDÁVEK
- PŘEDÁNÍ NA AGENTURU
- ZASÍLÁNÍ E-MAILŮ A SMS
- GENEROVÁNÍ ÚKOLŮ K ŘEŠENÍPole označená *(hvězdičkou) je nutno před odesláním vyplnit.

V průběhu práce se systémem můžete pomocí volby menu Nastavení přidávat či ubírat práva pro jakoukoli osobu a všechny dostupné moduly